วัดโสมนัสวิหาร+watsomanas:+:อบรมกรรมฐาน:+สวดมนต์:+ฟังธรรม:
 

  ประวัติวัด
English Version
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถุ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันพระตามปักษ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
บรรจุพระบรมสารีริกธาต  
พระพุทธรูปสำคัญ
พระพุทธรูปที่สำคัญ  
สมเด็จพระวันรัต
(ทับ พุทฺธสิริ)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ยัง เขมาภิรโต)
สมเด็จพระวันรัต
(จับ ฐิตธมฺโม)

สถิติการเข้าชม
 มีผู้เข้าชมขณะนี้ : 2 คน
 
เปิดทำการ
๑๗ ต.ค. ๒๕๔๗
ปรับปรุง
๔ มี.ค. ๒๕๖๐
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ศ.ต.ภ.
  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดสระเกศ
  วัดป่าหลวงตามหาบัว
  วัดอัมพวัน
  วัดป่ามณีกาญจน์
  วัดคำประมง(อโรคยศาล)
  วัดป่ากุง
  วัดธรรมมงคล
  สวนโมกข์
  วัดอีสานดอทคอม
  ยุวพุทธิกสมาคม
  พระไตรปิฎก
  มูลนิธิดวงแก้ว
  บ้านจิตสบาย

  โรงพยาบาลสงฆ์

  ฌาปนกิจกองทัพบก

สำนักพุทธ
มหาเถร
แม่กองธรรม
แม่กองบาลี
ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร
 
 
พระภิกษุจำพรรษา
พ.ศ.๒๕๕๙
พระภิกษุ ๕๕ รูป
สามเณร ๘ รูป
รวม ๖๓ รูป
 
 
 

รายการอบรมกรรมฐาน
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อบรมกรรมฐาน
วันที่ เดือน หลักสูตร รุ่นที่ สถานที่
๒๒-๒๘ พ.ค. ๗ วัน ๑๒๗ วัดโสมนัสฯ
๙-๑๕ ต.ค. ๗ วัน ๑๒๘ วัดโสมนัสฯ
ดูรายละเอียด  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม) Admin (4)
 ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์ Admin (0)
 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงและพระราชินี Admin (0)
 งดกรรมฐานหลักสูตรชั้นสูงที่วัดอนาลโย Admin (0)
 ผ้าป่าสามัคคีที่ตรัง Admin (13)
 บำเพ็ญกุศลอุทิศสมเด็จพระวันรัต(จับ) Admin (1)
 สอบบาลีสนามหลวงปี๒๕๕๙ Admin (0)
 ปฏิทินปักขคณนาปี"๒๕๕๙ Admin (0)
 สมโภชพระอารามและพระเจดีย์วัดโสมนัสวิหาร Admin (1)
 นักศึกษากับวัดโสมนัสวิหาร Admin (0)
 พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช Admin (0)
 ชาวคลองปางอ.รัษฏาจ.ตรังอยากได้สถานีรถไฟ Admin (1)
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี Admin (0)

ดูกระทู้ทั้งหมด

แฟ้มภาพกิจกรรม
อาสาฬหบูชา"๕๙ มาฆบูชา"๖๐
สวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย อัฐมีบูชา"๕๙
วิสาขบูชา"๕๙ มาฆบูชา"๕๙
๑๐๘ปีชาตกาลสมเด็จพระวันรัต(จับ)
สวดพระศพสมเด็จพระสังฆราช
๑๐๘ปีสมเด็จ(จับ) สมเด็จพระสังฆราช
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร ในหลวงกับพระสงฆ์
สมเด็จพระวันรัต(จับ)
ภาพจิตรกรรม
สมเด็จพระวันรัต(จับ) ภาพจิตรกรรม
  ดูภาพทั้งหมด

อุดมมงคล ๓๘
 ๑.การไม่คบคนพาล  ๒.การคบบัณฑิต
 ๓.การบูชาผู้ควรบูชา  ๔.การอยู่ในประเทศสมควร
 ๕.การได้สั่งสมบุญ  ๖.การตั้งตนถูกทาง
 ๗.การคงแก่เรียน  ๘.การมีศิลปะ
 ๙.การมีวินัย  ๑๐.วาจาสุภาษิต
 ๑๑.การบำรุงบิดามารดา  ๑๒.การสงเคราะห์บุตร
 ๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา  ๑๔.การงานไม่คั่งค้าง
ดูมงคลทั้งหมด


ฟังธรรมะครูบาอาจารย์
 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ)
 ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 หลวงพ่อชา สุภัทโท  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 หลวงปู่จันทา ถาวโร  หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ  หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
 พอจ.ปราโมทย์ ปาโมชโช  พอจ.อำนาจ โอภาโส
 อ.กำพล ทองบุญนุ่ม  อ.ยอด เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม
 


กระทู้ธรรมะ
 ธรรมานุศาสน์(สมเด็จพระวันรัตทับ พุทธสิริ) Admin (0)
 ปฏิรูปประเทศ เทวดา (0)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม ๒ เทวดา (1)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม เทวดา (0)
 พระวจนะ ของข้าพเจ้า..... เทวดา (0)
 พรพระ และ พรเทพเจ้า เทวดา (0)
 ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐ... เทวดา (0)
 อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติธรรม" เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔ เทวดา (0)
ดูกระทู้ทั้งหมด


  กลับด้านบน กลับด้านบน  
   
ฟังธรรมดอทคอม


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุมคลิปวีดีโอ
 
มุมดาวน์โหลด
      อุดมมงคล ๓๘
      โทษของกาม
     โหลดริงโทนไทยๆ
      แจกฟรีจาวาสวยๆ
 
มุมสุขภาพ
      ไข้หวัดกับสมุนไพร
      กรดไหลย้อน
 
 
 
 

 

 

ติดต่อ. สนง.เจ้าอาวาส ๐-๒๒๘๑-๗๙๔๔
ฌาปนกิจสถาน(เมรุ) ๐-๒๒๘๑-๑๐๖๑, ๐-๒๒๘๒-๖๘๘๙
โรงเรียนวัดโสมนัส(ประถมศึกษา) ๐-๒๒๘๑-๐๗๙๒
ผู้ดูแลเว็บไซต์ email :
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

www.Stats.in.th