วัดโสมนัสวิหาร+watsomanas:+:อบรมกรรมฐาน:+สวดมนต์:+ฟังธรรม:
 

  ประวัติวัด
English Version
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถุ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันพระตามปักษ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ปฏิทินศาสนกิจเจ้าอาวาส
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  แฟ้มภาพ
  กระดานสนทนา
 
 
พระเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาต  
พระพุทธรูปสำคัญ
พระพุทธรูปที่สำคัญ  
ดูประวัติ
สมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ)

สถิติการเข้าชม
 มีผู้เข้าชมขณะนี้ : 2 คน
 
เปิดทำการ
๑๗ ต.ค. ๒๕๔๗
ปรับปรุง
๗ ก.ย. ๒๕๕๘

ฟรีเคาท์เตอร์

เซฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่


ลิงค์ที่น่าสนใจ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ศ.ต.ภ.
  วัดบวรนิเวศวิหาร
  วัดเทพศิรินทราวาส
  วัดสระเกศ
  วัดป่าหลวงตามหาบัว
  วัดอัมพวัน
  วัดป่ามณีกาญจน์
  วัดคำประมง(อโรคยศาล)
  วัดป่ากุง
  วัดธรรมมงคล
  วัดไครสิกขาฯ
  สวนโมกข์
  วัดอีสานดอทคอม
  ยุวพุทธิกสมาคม
  พระไตรปิฎก
  กลุ่มกัลยาณธรรม
  มูลนิธิดวงแก้ว
  บ้านจิตสบาย
  ดังตฤณ
  ทีวีพระพุทธศาสนา

  โรงพยาบาลสงฆ์

  ฌาปนสถานกองทัพบก

สำนักพุทธ
มหาเถร
แม่กองธรรม
แม่กองบาลี
ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร
 
 

พระภิกษุจำพรรษา
พ.ศ.๒๕๕๘
พระภิกษุ ๖๑ รูป
สามเณร ๑๐ รูป
รวม ๗๑ รูป
 
 
 

รายการอบรมกรรมฐาน
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
อบรมกรรมฐาน
วันที่ เดือน หลักสูตร รุ่นที่ สถานที่
๕-๑๑ ต.ค. ๑๒๔ วัดโสมนัสฯ
๑๗-๒๗ ธ.ค. ชั้นสูง ๑๐ วัน ๓๔ วัดอนาลโยฯ
ดูรายละเอียด  
 

กระทู้สนทนา

 ชาวคลองปางอ.รัษฏาจ.ตรังอยากได้สถานีรถไฟ watsom (0)
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี watsom (0)
 ขอแสดงมุทิตาอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร watsom (0)
 ร่วมทำบุญคล้า่ยวันเกิดพระสาสนโสภณ watsom (0)
 มุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรสอบบาลีได้ในปี๒๕๕๘ watsom (3)
 กำหนดการบำเพ็ญกุศล ๑๐๘ ปี ชาตกาล เจ้าพระ... watsom (0)
 พระภัตตุทเทสก์ใหม่ watsom (0)
 เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร watsom (0)
 กวาดวัดเป็นกิจวัดรของพระ watsom (1)
 พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน watsom (1)
 ควันหลงผ้าป่าที่ตรัง watsom (1)
 คำขอของแม่..... watsom (0)
 ประกาศเลื่อนกรรมฐานไปเดือนตุลาคม watsom (0)

ดูกระทู้ทั้งหมด

แฟ้มภาพกิจกรรม
วิสาขบูชา๕๘
อาสาฬหบูชา๕๘
   
อายุวัฒนมงคล๗๙ปี
มาฆบูชา๒๕๕๘
   
กฐินพระราชทาน"๕๗"
๑๐๘ปีชาตกาลสมเด็จพระวันรัต(จับ)
   
วันบูรพาจารย์
สวดพระศพสมเด็จพระสังฆราช
   
เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
ในหลวงกับพระสงฆ์
   
สมเด็จพระวันรัต(จับ)
ภาพจิตรกรรม
  ดูภาพทั้งหมด

ฟังธรรมะครูบาอาจารย์
 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
 ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 หลวงปู่จันทา ถาวโร  หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 หลวงพ่อชา สุภัทโท  หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
 อ.ปราโมทย์ ปาโมชโช  หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
 อ.อำนาจ โอภาโส  อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
 
 


กระทู้ธรรมะ
 ธรรมานุศาสน์(สมเด็จพระวันรัตทับ พุทธสิริ) watsom (0)
 ปฏิรูปประเทศ เทวดา (0)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม ๒ เทวดา (1)
 ลำดับชั้นการบรรลุธรรม เทวดา (0)
 พระวจนะ ของข้าพเจ้า..... เทวดา (0)
 พรพระ และ พรเทพเจ้า เทวดา (0)
 ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐ... เทวดา (0)
 อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติธรรม" เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔ เทวดา (0)
 หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม ตามแนว สติปัฏฐาน๔ เทวดา (0)
 วิสัชชนา การฝึกสติปัฏฐาน ๔ เทวดา (0)
 สิ่งควรรู้ ในเรื่อง ฌาน(ชาน)๔ เทวดา (0)
ดูกระทู้ทั้งหมด

  กลับด้านบน กลับด้านบน  
  วัดบุบผารามวรวิหาร  
พุทธทาสภิกขุ วัดราชา วงล้อแห่งธรรม ทำบ้านให้เป็นวัด
คลังแห่งธรรมะ พุทธะดอทคอม วัดป่าบ้านตาด วัดเกาะ
ทางแห่งความหลุดพ้น ทำดีได้ดี เสถียรธรรมสถาน แจกฟรีซีดีธรรมะ
ฟังธรรมดอทคอม คือความเรียบง่าย คือธรรมะ คือธรรมดา สติปัฏฐาน๔ ธรรมะจานด่วน


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
 
ถวายพระพรออนไลท์
 
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวัณโณ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มุมคลิปวีดีโอ
 
มุมดาวน์โหลด
      อุดมมงคล ๓๘
      โทษของกาม
      มาฆบูชากถา
      วิสาขบูชากถา
     โหลดริงโทนไทยๆ
      แจกฟรีจาวาสวยๆ
 
 
 
 
 

 

 
ติดต่อ. สนง.เจ้าอาวาส ๐-๒๒๘๑-๗๙๔๔
สนง.เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ(เจิม อตฺถวีโร) ๐-๒๒๘๑-๑๒๐๖
ฌาปนกิจสถาน(เมรุ) ๐-๒๒๘๑-๑๐๖๑, ๐-๒๒๘๒-๖๘๘๙
โรงเรียนวัดโสมนัส(ประถมศึกษา) ๐-๒๒๘๑-๐๗๙๒
ผู้ดูแลเว็บไซต์ email : phongsak.020@gmail.com
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.