ภาพงานจิตอาสาพัฒนาเทิดพระบารมี
ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.