สวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณภาพ จากคุณนพรัตน์ ไผ่แก้ว
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.