ภาพงานวันสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ -วันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.