แฟ้มภาพวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๖๔๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
สมเด็จพระวันรัต(จับ) มาฆบูชา"๖๒ สวดพระอภิธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์
     
ภาพทั่วไป
 
สวดพระอภิธรรมสมเด็จพระสังฆราช ๑๐๘ปีสมเด็จพระวันรัต(จับ)  
สู่แดนพุทธภูมิ เสด็จสดับพระธรรมเทศนา
สู่แดนพุทธภูมิ ในหลวงกับพระสงฆ์ เสด็จวัดโสมนัสวิหาร
พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่๔ ภาพจากเหตุการณ์ซินามิ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ ภาพอสุภะ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.