ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีปี ๒๕๕๓

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และติดต่อสอบถาม

ผู้ดูแลฟอรั่ม: Admin

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีปี ๒๕๕๓

โพสต์โดย Admin » อ. พ.ย. 23, 2010 6:05 pm

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ มีด้วยกัน ๑๓ รูปดังต่อไปนี้

๑. พระประนม จิตฺตสํวโร นามสกุล นกสี อายุ ๖๔ ปี พรรษา ๑
๒. พระอภิวัฒน์ ชยวฑฺโฒ นามสกุล โควินทรานนท์ อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๑
๓. พระโสภณ ญาณโสภโณ นามสกุล อุดม อายุ ๒๕ ปี พรรษา ๑
๔. พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต นามสกุล เอื้ออรุณแสงใส อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๑
๕. พระกวี ฐิตวีโร นามสกุล เพียรมณีวงศ์ อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๑
๖. พระอัครพล กิติพโล นามสกุล เธียรดุสิต อายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑
๗. พระธิติกร ธิติกโร นามสกุล โสมมูล อายุ ๓๕ ปี พรรษา ๑
๘. พระธนพล ชวนปญฺโญ นามสกุล ชวนะวิรุฬห์ อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๑
๙. พระพงษ์เทพ สีลสํวโร นามสกุล ชลสาคร อายุ ๒๙ ปี พรรษา ๑
๑๐. พระฐานิฏฐ์ ฐานเสฏฺโฐ นามสกุล มหาวินิจฉัยมนตรี อายุ ๒๙ ปี พรรษา ๑
๑๑. พระวีรยุทธ์ ปุญฺญจิตฺโต นามสกุล ไวรักษ์สัตว์ อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๑
๑๒. พระธนพล ญาณพโล นามสกุล อันชัยยะ อายุ ๒๗ ปี พรรษา ๑
๑๓. พระวิฑูรย์ กมฺมกุสโล นามสกุล เก่งงาน อายุ ๒๑ ปี พรรษา ๑

ขอแสดงความยินดีกับกับทุกท่านที่สอบได้ในครั้งนี้ครับผม

เว็บมาสเตอร์ครับ

สวัสดีครับ :D :D :D
ธรรมะ คือธรรมดา
ไอคอนประจำตัวสมาชิก
Admin
หน้าผู้ดูแลระบบ
 
โพสต์: 205
ลงทะเบียนเมื่อ: ส. ก.ค. 11, 2009 6:32 pm
ที่อยู่: กทม.

ย้อนกลับไปยัง ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 1 บุคคลทั่วไป

cron