หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งเรื่องการบูรณะสร้างที่บรรจุอัฐิใหม่ในพระวิหารคต

โพสต์โพสต์: อ. มี.ค. 01, 2011 6:45 pm
โดย Admin
:D เนื่องจากทางวัดโสมนัสวิหาร มีโครงการที่จะทำการบูรณะปรับปรุงที่บรรจุอัฐิในพระวิหารคตใหม่

:D จึงขอประชาสัมพันธ์มายังญาติเจ้าของอัฐิในพระวิหารคตที่มีป้ายรายชื่ออยู่บริเวณผนังพระิิวิหารคต และที่บรรจุในฐานพระพุทธรูปองค์เล็ก (ยกเว้นอัฐิที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่รอบพระวิหารคต) ได้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่พระวิหารโดยด่วน เนื่องจากทางวัดกำลังดำเนินการบูรณะปรับปรุง และต้องการที่จะรื้อเคลื่่อนย้ายอัฐิที่มีป้ายรายชื่ออยู่บริเวณผนังพระวิหารคตและที่บรรจุในฐานพระพุทธรูปองค์เล็กดังกล่าวออกมาจากที่เดิม เพื่อที่จะทำการบูรณะสร้างที่บรรจุอัฐิใหม่ดังกล่าว หากว่าอัฐิใดที่ยังไม่มีญาติติดต่อมา ทางวัดมีความจำเป็นที่จะทำการรื้อเคลื่อนย้ายออกและจะพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากญาติเจ้าของอัฐิท่านใด หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความประสงค์อยากจะจัดเก็บอัฐิไว้ในที่บรรจุอัฐิใหม่ที่ทางวัดสร้างขึ้นมา ให้ติดต่อเพื่ิอขอทราบรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ที่จะจองช่องบรรจุอัฐิได้ที่เจ้าหน้าที่พระวิหารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

:Dทั้งนี้ได้แนบภาพที่บรรจุอัฐิใหม่มาให้ท่านพิจารณาด้วย.

ติดต่อเจ้าหน้าที่พระวิหาร...เพื่อแจ้งความประสงค์และขอทราบรายละเอียด

๑. พระครูสังฆวุฒิกร (ประสพ ธัมมโชโต)
โทร. 02-629-9912 , 089-145-9912

๒.พระพงศ์ศักดิ์ กิตติวังโส
โทร. 086-689-5527

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

ขอบคุณครับ