หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขออภัยเรื่องข้อมูลฝึกอบรมกรรมฐาน

โพสต์โพสต์: จ. ม.ค. 02, 2012 12:27 pm
โดย Admin
:| เรียนทุกๆ ท่าน และศิษย์กรรมฐานที่นับถือ ทางเว็บมาสเตอร์วัดโสมนัสดอทคอม ต้องขออภัยเรื่องข้อมูลฝึกอบรมกรรมฐานชั้นสูงที่วัดอนาลโย ที่คลาดเคลื่อนไป ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำให้ท่านเสียโอกาส. ความจริงกรรมฐานที่วัดอนาลโยมี ๑๐ วัน แต่นับวันเดินทางด้วย ๑ วัน รวมแล้วก็เป็น ๑๑ วัน.

:| ทางเว็บมาสเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต่อไปข้างหน้า จะพยายามให้มีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

:| เพราะฉะนั้น ทางเว็บมาสเตอร์วัดโสมนัสดอทคอมจึงต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

สงสัยหรือมีปัญหา Email : upasano@yahoo.com.

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

ขอบคุณครับ