หน้า 1 จากทั้งหมด 1

งานบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธัมโม)ปีที่ ๑๗

โพสต์โพสต์: พ. ม.ค. 23, 2013 4:56 pm
โดย Admin
กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ ๑๗
อุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมมหาเถร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๖–๑๗–๑๘ (ธ) และกรรมการมหาเถรสมาคม
ณ ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ )

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และแม่ชี จำนวน ๑๐๐ รูป/คน

เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะศิษยานุศิษย์รับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเจริญพร เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และท่านผู้เคารพสักการะในเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทราบ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน