หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ร่วมสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช๒๕๕๗

โพสต์โพสต์: ศ. ธ.ค. 27, 2013 6:25 pm
โดย Admin
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เริ่มเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ดังนี้

เวลา ๒๐.๐๐ น. - ภิกษุสามเณรทำวัตรเย็น

เวลา ๒๐.๓๐ น. - อุบาสกอุบาสิกาไหว้พระสวดมนต์เย็น

เวลา ๒๑.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา

- บรรยายธรรม / นั่งสมาธิภาวนา

เวลา ๒๓.๓๐ น. - เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๐.๐๑ น. - เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา ๐๐.๑๕ น. - รับพรปีใหม่จากพระสาสนโสภณ

- รับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสาสนโสภณ

- เสร็จพิธี