หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มุทิตาสักการะพระนักศึกษาพระบาลี๒๕๕๗

โพสต์โพสต์: ส. มี.ค. 22, 2014 9:28 pm
โดย Admin
จากการที่สนามหลวงแผนกบาลีได้จัดให้มีการสอบพระบาลีขึ้นนั้น ทางสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร ได้ส่งพระภิกษุสามเณรนักศึกษาพระบาลีได้เข้าทำการสอบ ซึ่ง
มีผลออกมาดังต่อไปนี้

๑. พระกอบลาภ ฐิตมงฺคโล นามสกุล นทีธรมงคล อายุ ๓๑ พรรษา ๕
๒. พระพีระพล ญาณพโล นามสกุล อยู่สวัสดิ์ อายุ ๗๐ พรรษา ๒

ขอแสดงความดีใจกับทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

ขอบคุณครับ

Re: มุทิตาสักการะพระนักศึกษาพระบาลี๒๕๕๗

โพสต์โพสต์: อา. มี.ค. 23, 2014 8:25 pm
โดย Admin
:) ส่วนผู้ที่สอบได้บางวิชามีดังนี้ :)
๑.พระญาณากร อริโย ประโยค ๑-๒ สอบได้วิชา แปลมคธเป็นไทย
๒.พระสมโชค จิตฺตปาโลประโยค ๑-๒ สอบได้วิชา แปลมคธเป็นไทย
๓.พระศรวิพงษ์ พลปญฺโญประโยค ๑-๒ สอบได้วิชา แปลมคธเป็นไทย
๔.ส.ณ.นนทกาญจน์ สุวะชัย ประโยค ๑-๒ สอบได้วิชา แปลมคธเป็นไทย
๕.ส.ณ.สุทธิพันธ์ ถานะสุวรรณ ป.ธ.๓ สอบได้วิชา แปลมคธเป็นไทย