หน้า 1 จากทั้งหมด 1

พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: จ. ส.ค. 18, 2014 8:10 pm
โดย Admin
ขอเชิญทุกท่าน. ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

ธ.กรุงไทย สาขา สวี
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 823 - 6 - 01089 - 9
ชื่อบัญชี วัดพุทธาราม
โทร. [089] 219 - 3712
หรือติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ www.facebook.com/watbuddharamsawi

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: จ. ส.ค. 18, 2014 8:13 pm
โดย Admin
อานิสงค์ของการสร้างพระมหาเจดีย์
การสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชา เป็นการสร้างมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด เม่ือสิ้นชีพ ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรรคผลนิพพานได้ง่าย
การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ด้วยการบริจาคเองก็ดี ด้วยการชักชวนผู้อื่นก็ดี หากทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ย่อมได้รับอานิสงค์มากมาย
เมื่อใด พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามานมัสการและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ บุญกุศลนี้ย่อมเกิดแก่เจ้าของผู้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานที่สร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้.....(จากวัดพุทธาราม ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร)

พระมหาเจดีย์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งหาได้ยากที่ครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาจะมาทุ่มเทกับโครงการใหญ่ครั้งนี้ ขอให้ได้ร่วมบุญกันทุกๆ ท่านครับ
เพราะโอกาสดีๆ อย่างนี้หาได้ยาก ผู้นำบุญใหญ่เช่นนี้หาได้ยากมากจริงๆ ครับ.

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

ขอบคุณครับ

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: พ. พ.ย. 04, 2015 8:03 am
โดย Admin
ภาพเพิ่มเติม

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: พ. พ.ย. 04, 2015 8:04 am
โดย Admin
เพิ่มเติม๒

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: พ. พ.ย. 04, 2015 8:05 am
โดย Admin
เพิ่มเติม๓

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: พ. พ.ย. 04, 2015 8:06 am
โดย Admin
เพิ่มเติม๔

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: พฤ. มี.ค. 31, 2016 9:02 am
โดย Admin
ความคืบหน้าครับ

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: จ. ก.พ. 20, 2017 8:45 am
โดย Admin
วันเวลาเริ่มสร้างพระเจดีย์ครับ

Re: พระมหาเจดีย์พระศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

โพสต์โพสต์: อ. มี.ค. 28, 2017 12:30 pm
โดย Admin
กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ปี๒๕๖๐ ครับ