หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กวาดวัดเป็นกิจวัดรของพระ

โพสต์โพสต์: จ. ส.ค. 25, 2014 6:47 pm
โดย Admin
การกวาดลานวัดเป็นกิจวัตรของพระประการหนึ่งในกิจวัตร ๑๐ คือ

๑.ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์
๒.บิณฑบาต
๓.สวดมนต์ไหว้พระ
๔.กวาดลานวัด วิหาร พระเจดีย์
๕.รักษาผ้าครอง(ผ้าอธิษฐาน)
๖.อยู่ปริวาส
๗.โกนผมปลงหนวด
๘.ศึกษาศีลและปฏิบัติอาจารย์
๙.แสดงอาบัติ
๑๐.พิจารณาก่อนใช้จีวร ฉันบิณฑบาต อยู่เสนาสนะ และฉันยาแก้ไข้

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

ขอบคุณครับ

Re: กวาดวัดเป็นกิจวัดรของพระ

โพสต์โพสต์: จ. ส.ค. 25, 2014 6:49 pm
โดย Admin
พระสุภเกียรติ สุภวํโส ตอนนี้ลาสิกขาไปแล้ว มาบวชได้ ๒๗ วัน
ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานครับ