หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ๑๐๘ ปี ชาตกาล เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต(จ

โพสต์โพสต์: ส. ก.พ. 07, 2015 1:38 pm
โดย Admin
วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๘๐ ปี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป รับสังฆทาน

วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พระวิหาร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรและแม่ชี ๑๕๐ รูป/คน

จึงเจริญพร เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกขาและท่านผู้เคารพนับถือในเจ้าพระคุณสมเด็จ ร่วมบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกัน