หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ร่วมทำบุญคล้า่ยวันเกิดพระสาสนโสภณ

โพสต์โพสต์: อา. มิ.ย. 21, 2015 8:09 am
โดย Admin
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงาน ครบ ๗๙ ปี

พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวัณโณ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธรรมยุต)
ณ พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร
วันอังคาร ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘


กำหนดการ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายวุฒิบัตรพระปาฏิโมกข์ในภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปทาน

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรประมาณ ๑๐๐ รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ร่วมรับประทานอาหาร

เป็นอันเสร็จพิธี