หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บำเพ็ญกุศลอุทิศสมเด็จพระวันรัต(จับ)

โพสต์โพสต์: พฤ. ก.พ. 11, 2016 10:37 pm
โดย Admin
ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศ เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธัมโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธรรมยุต) และอดีตกรรมการเถรสมาคม
เป็นปีที่ ๒๐ ของการมรภาพ
ณ ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต จับ ฐิตธัมมมหาเถระ

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑ รูป แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร

เป็นเสร็จพิธี

Re: บำเพ็ญกุศลอุทิศสมเด็จพระวันรัต(จับ)

โพสต์โพสต์: พ. ก.พ. 17, 2016 11:56 am
โดย Admin
ภาพวันงานครับ