หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงและพระราชินี

โพสต์โพสต์: พฤ. ก.ย. 22, 2016 12:38 pm
โดย Admin
ขอเชิญพุทธบริษัท ท่านสาธุชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงและพระราชินี
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงครองราชย์ได้ครบ ๗๐ ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก์ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี
วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ พระวิหารใหญ่ วัดโสมนัสวิหาร
เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป