หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์

โพสต์โพสต์: จ. ต.ค. 17, 2016 9:11 am
โดย Admin
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา และศรัทธาสาธุชนทั่วไป ร่วมงานวันบูรพาจารย์
ณ พระวิหารวัดโสมนัสราชวรวิหาร
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

กำหนดการ
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป รับทักษิณานุปาทาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์ และศรัทธาสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน
ขอบคุณครับ