เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

ใครคือ ผู้ทำลาย

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

ใครคือ ผู้ทำลาย

โพสต์โดย เทวดา » อา. มิ.ย. 06, 2010 11:23 am

ใครคือผู้ทำลาย
บทความนี้ มุ่งให้ท่านทั้งหลายได้ใช้วิจารณญาณในการทำความเข้าใจ อย่างยิ่งยวด คือต้องใช้สมองสติปัญญาคิดพิจารณาให้ดี อย่าเชื่อตามข้าพเจ้า เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถสัมผัสได้ แต่ก็สามารถรับรู้ได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปรปรวน ผิดปกติจากเดิม จนเหล่านักวิทยาศาสตร์ สร้างคำต่างๆขึ้นมาว่า เป็นปรากฏการณ์นั้น ปรากฏการณ์นี้

คำว่า "ทำลาย" หมายถึง กิริยา หรือ อาการที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทําให้พัง เช่น ทําลายกําแพง, ทําให้ฉิบหาย เช่น ทําลายวงศ์ตระกูล, ทําให้หมดสิ้นไป เช่น ทําลายชื่อเสียง ทําลายหลักฐาน.ฯลฯ (แผลงมาจากทลาย).(จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

จากความหมายของคำว่า "ทำลาย" เมื่อเติมคำว่า "ผู้" (คำที่ใช้แทนบุคคล) ไปข้างหน้า ก็ย่อมหมายถึง "บุคคลที่จะทำให้พัง,
ทำให้ฉิบหาย ,ทำให้สูญสิ้นหมดสิ้นไป,หรือทำให้แตกหักพังกระจัดกระจาย

จากหลักการทาง วิทยาศาสตร์ ซึ่ง บรรดาเหล่านักวิทยาศาสตร์ ต่างกล่าวกันว่า "โลกร้อน" และปรากฏการณ์ เอลนินโญ,ลานินโญ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด ความแปรปรวน ของสภาพลมฟ้าอากาศ เกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งบางสาเหตุ เช่นโลกร้อน ก็สันนิษฐานว่า มีสาเหตุจากมนุษย์ เป็นผู้กระทำ เช่นใช้ถุงพลาสติก บ้าง และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้น มองข้ามสาเหตุที่แท้จริง และเป็นสาเหตุที่เป็นเพียงความรู้ชั้นพื้นฐาน อันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่างๆ
นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้น มีความรู้ในทางศาสนาเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังไม่รู้อีกว่า หลักการทางศาสนา เป็นต้นตอแห่งหลักการวิทยาศาสตร์ โลกจะร้อน โลกจะเย็น โลกจะเป็นปกติ ก็ล้วนมีศาสนาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง
ถึงแม้ว่า นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้น จะกล่าวอ้าง ตามหลักวิชาว่า เหตุโลกร้อน หรือ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม ,การตัดไม่ทำลายป่า ,ฯลฯ
สาเหตุแห่งโลกร้อน ที่สำคัญยิ่ง คือ "มนุษย์" ไม่ใช่ตัวเครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล หรืออุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านั้น เป็นปัจจัยน้อยนิด ซึ่ง ระบบนิเวศน์ของโลก สามารถขจัดมลพิษเหล่านั้น ได้เองตามธรรมชาติ อยู่แล้ว
แต่สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความผิดปกติแห่งฤดูกาล ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และโลกร้อนขึ้นกว่าปกติ (คำว่าโลกร้อนในที่นี้ หมายความว่า อุณหภูมิในฤดูกาลต่างๆ สูงขึ้นกว่าปกติ หรือสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา) คือใครกันละ ถ้าไม่ใช่มนุษย์
แล้วมนุษย์ทำให้โลกร้อน และ ทำให้เกิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างไรกันละ
คำตอบก็คือ ที่มนุษย์เป็นผู้กระทำให้โลกร้อน และทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็เพราะ ไม่สนใจศาสนา ห่างไกลศาสนา จิตใจขาดศีลธรรม คือ มีศีลธรรมน้อยลง มีกิเลสเพิ่มมากขึ้น มีความคิด ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาต่ำลง จึงเกิด ปรากฏการณ์ทางสรีระร่างกาย อย่างหนึ่งคือ มีคลื่นในร่างกาย เริ่มตั้งแต่ เป็นที่ขุ่นมัวเทา จนไปถึงเป็นสีดำ
บ้างที่ใกล้ชิดศาสนาบ้าง แต่ก็ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอย่างถูกต้อง ก็จะมีคลื่นเป็นสีดำ เฉพาะหัวใจ แห่งเดียว หรืออาจจะมีสีดำที่หัวใจ เป็นหย่อมๆ
บ้างที่ห่างไกลศาสนา ไม่สนใจศีลธรรมหรือหลักคำสอนทางศาสนาเลย มีแต่ความโลภ ความโกรธ ความหลง คือมีกิเลส ตัณหา อีกทั้งยังมีความคิดที่ชอบใส่ร้ายผู้อื่น บุคคลเหล่านั้น จะมีคลื่นในร่างกายเป็นสีดำ เกือบทุกส่วนภายในร่างกาย
คลื่นสีดำในร่างกายมนุษย์ สามารถเคลื่อนไหลจากบุคคลหนึ่ง ไปยังบุคคลคนหนึ่งได้ และสามารถเคลื่อนไหลออกจากร่างกาย และล่องลอยอยู่ในอากาศ และชั้นบรรยากาศของโลกได้
และคลื่นที่มีสีดำของมนุษย์นั้นแหละ ที่จะเป็นสิ่ง หรือเป็นสื่อ ดูดซับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ สะสมเอาไว้ และไหลไปไหลมา พัดไปพัดมา ตามหลักการเคลื่อนที่ของอากาศ
ด้วยเหตุที่ได้กล่าวไปข้างต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแปรปรวนทางธรรมชาติ ทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ
ดังนั้น มนุษย์ ก็คือ "ผู้ทำลาย" อย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ถ้าหาก มนุษย์ ทุกแห่ง ทุกเชื้อชาติ หันมา สนใจใฝ่ศาสนา แก้ไข สภาพจิตใจ ให้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ก็ย่อมสามารถทำให้โลกกลับคืนเป็นปกติสุขได้
ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์
๖ มิ.ย. ๒๕๕๓
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 20 บุคคลทั่วไป

cron