เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

ปฏิบัติ สมาธิ รักษาโรคได้จริงหรือ

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

ปฏิบัติ สมาธิ รักษาโรคได้จริงหรือ

โพสต์โดย เทวดา » พฤ. ส.ค. 23, 2012 8:44 pm

การปฏิบัติสมาธิ รักษาโรคได้จริงหรือ
การปฏิบัติสมาธิในทางพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบหลายวิธี แต่ละรูปแบบแต่ละวิธี ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลนั้นๆมีจิตตั้งมั่น จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรู้จักควบคุม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เพื่อประโยชน์ในการปฏิสัมพันธ์ หรืออยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
การปฏิบัติสมาธิในทางพุทธศาสนา ไม่ได้สอนไว้ว่า ปฏิบัติสมาธิแล้ว สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่ในทางที่เป็นจริงแล้ว การปฏิบัติสมาธิ อย่างสม่ำเสมอ สามารถรักษาอาการป่วยได้เป็นบางอาการ แต่การปฏิบัติสมาธิ ก็เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่ง ในจำนวนหลายๆชนิด อันจักใช้ประกอบกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ตามแต่อาการป่วยหรือตามแต่โรคที่เกิดขึ้นในบุคคล
หากบุคคลมีอาการป่วยทางจิตประสาท การปฏิบัติสมาธิ ก็เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งที่สามารถเป็นเครื่องช่วยในการรักษาอาการทางจิตประสาท แต่ก็ต้องประกอบด้วยเครื่องมือชิ้นอื่นๆ ผสมผสานกัน เพื่อรักษาอาการให้ทุเลาหรือหายขาดได้ เช่น โภชนาการ การให้ได้ทำสิ่งที่บุคคลนั้นชอบ การออกกำลังกาย นันทนาการ ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้น การปฏิบัติสมาธิ จึงเป็นเพียง เครื่องมือชิ้นหนึ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องช่วยใช้เป็นเครื่องประกอบในการรักษาอาการของโรคในตัวบุคคล ได้เป็นเพียงบางโรค
ส่วนโรคภัยใช้เจ็บอื่นๆ อันเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย เช่น เบาหวาน โรคเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ฯลฯ การปฏิบัติสมาธิ อาจจะไม่มีผลหรือไม่สามารถช่วยได้ เหตุเพราะบางโรคเกิดจากเชื้อโรคเป็นสาเหตุ ต้องรักษาด้วยกันทำลายเชื้อโรคเท่านั้น หรือจำต้องได้รับการพักผ่อน หรือ เดิน ยืน นั่ง นอน ให้ถูกท่าถูกวิธี รวมไปถึงต้องมีการรับประทานยา ตามแพทย์สั่ง และบางโรคต้องอาศัยการออกกำลังกาย การโภชนาการ เป็นส่วนประกอบหรือเป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการรักษา
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค กำลังใจย่อมได้มาจากคนรอบข้าง รวมไปถึง ความมีจิตใจหนักแน่น ความมีจิตใจตั้งมั่น จิตสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน (ซึ่งจริงๆแล้วทำได้ไม่ง่ายนัก) นั่นก็หมายความว่า การปฏิบัติสมาธิ มีส่วนช่วยให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละบุคคล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับอาการของโรค ชนิดของโรค อีกทั้งยังต้องมีปัจจัยอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการรักษาอีกด้วย
สรุป การปฏิบัติสมาธิ เป็นหลักการปฏิบัติหรือวิธีการในการที่จะทำให้บุคคล มีจิตสงบ มีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน ไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรง แต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่ใช้ประกอบหรือใช้ร่วมกับ เครื่องมือชิ้นอื่นๆ ในการรักษาโรคทุกชนิด อาจจะเป็นเพียงช่วยให้ทุเลาลง ยืดเวลา หรืออาจจะหายขาดได้ ทั้งนี้ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับ ชนิดและอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้นๆ

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 16 บุคคลทั่วไป

cron