เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

การสร้างขันติ หรือ ความอดทน

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

การสร้างขันติ หรือ ความอดทน

โพสต์โดย เทวดา » พ. ธ.ค. 19, 2012 11:23 am

การสร้างขันติ หรือ ความอดทน
ขันติ หมายถึง ความอดทน คือ ทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ, ความหนักเอาเบาสู้ เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม อันเป็น ความหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับพระธรรมปิฎกฯ ซึ่งเป็นความหมายที่แปลมาจาก ภาษาบาลี
ขันติ ความอดทนนั้น เป็น สิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมอยู่บ้างแล้ว(ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง ความอดทนของสัตว์บางชนิดที่ติดตัวมาตามความจำเป็นทางธรรมชาติ) แต่ถ้าจะสร้างขันติ ก็ย่อมสามารถสร้างได้ คือ ฝึกกันได้อยู่แล้ว และต้องฝึกกันตามตำรานั่นแหละ เพราะในหลักตำราทางศาสนาได้มีสอนไว้อยู่แล้ว นั่นก็หมายถึงว่า ทุกท่านทุกคน สามารถฝึกสร้างความอดทนหรือขันติได้ อย่างแน่นอน เพราะ ขันติ นั้น เกิดจาก ความคิด การระลึกนึกถึง ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจากความไม่คิด ความไม่ระลึกนึกถึง การที่บุคคลจะเกิดมี ความคิด การระลึกนึถถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความไม่คิดได้นั้น ก็ต้องอาศัย ความมีสติ สัมปชัญญะ ซึ่ง สติสัมปชัญญะ นั้น ก็คือ ความมีสมาธิ นั่นเอง
ดังนั้น บุคคลใดใดก็ตาม ย่อมสามารถสร้าง ขันติ คือ ความอดทนได้ ด้วยการฝึกสมาธิ สร้างสมาธิ ซึ่งก็เท่ากับสร้าง สติสัมปชัญญะ แล เท่ากับสร้าง ให้เกิดมีความคิด การระลึกนึกถึง ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความไม่คิด ต่อเนื่องกันสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกัน ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง ความไม่มีขันติ เพราะถ้าท่านทั้งหลาย ได้คิดพิจารณาในด้านตรงกันข้ามกับที่ข้าพเจ้าได้สอนไปทั้งหมด ก็จะเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองว่า ความไม่มีขันติ คือ ความไม่มีความอดทน นั้นเกิดขึั้นได้อย่างไร

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้สอน)
๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๕
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 21 บุคคลทั่วไป

cron