เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติธรรม"

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติธรรม"

โพสต์โดย เทวดา » อา. ต.ค. 06, 2013 3:27 pm

อย่างไรจึงเรียกว่า “ปฏิบัติธรรม”
ท่านทั้งหลายคงได้ยิน ได้อ่าน คำว่า "ปฏิบัติธรรม"กันมามากต่อมาก หลายๆท่านก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เพราะคำว่า "ธรรม"นั้น แทบทุกคนล้วนมีความเข้าใจว่า "คือคำสอนของพระพุทธองค์" ดังนั้นจึงเข้าใจกันว่า ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ก็คือ การปฏิบัติธรรม

แล้วปฏิบัติอย่างไรกันละ นั่งสมาธิ,เดินจงกรม ฯลฯ.ใช่หรือไม่ .ประพฤติปฏิบัติกระทำความดีทาง กาย วาจา ใจ ใช่หรือไม่ ประพฤติปฏิบัติ ตามข้อกุศลธรรมะที่มีสอนไว้ใช่หรือไม่ ,หรือไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ ตามข้ออกุศลธรรมที่สอนไว้ใช้หรือไม่..ฯลฯ

ท่านทั้งหลายลองคิดพิจารณาและให้คำตอบกับตัวเองซิว่า ที่ข้าพเจ้ากล่าวไป เป็นการปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่ใช่

ดังนั้น การปฏิบัติธรรม จึงมีทั้งควรปฏิบัติตาม และไม่ควรปฏิบัติตาม พึงยึดถือ แลไม่ควรยึดถือ ,ควรทำความเข้าใจ หรือ ไม่ควรทำความเข้าใจ ,ควรคิดพิจารณา หรือ ไม่ควรคิดพิจารณา ,ควรรู้ หรือ ไม่ควรรู้ ควรระลึกนึกถึง แล ไม่ควรระลึกนึกถึง อย่างนี้เป็นต้น

หากบุคคลมีความเข้าใจเบื้องต้นเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรม ก็ย่อมเกิดความรู้ เกิดความเข้าใจในการศึกษา เล่าเรียน และปฏิบัติธรรมทางศาสนา ได้อย่างไม่ยาก ขึ้นอยู่กับ สภาพสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ของแต่ละบุคคล ว่าจะสามารถกระทำหรือปฏิบัติได้มากน้อยตามกำลังของสติปัญญา ฉะนี้
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 16 บุคคลทั่วไป

cron