เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

ปฏิรูปประเทศ

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

ปฏิรูปประเทศ

โพสต์โดย เทวดา » พฤ. ม.ค. 30, 2014 3:28 pm

ปฏิรูปประเทศ
กระแสการเมืองที่ร้อนแรง ด้วยเกิดการแก่งแย่งอำนาจในการปกครองประเทศ เพราะผลประโยชน์ต่างๆที่ล่อใจเหล่านักการเมืองให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงจึงทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางความคิดและการปฏิบัติ หลายฝักหลายฝ่ายต่างเห็นมีความเห็นว่าความคิดพฤติกรรมของฝ่ายตนเองเป็นฝ่ายถูกต้อง ทั้งๆที่ เกือบจะทุกฝ่าย ล้วนมีพฤติกรรมทั้งทางด้านความคิดจิตใจและพฤติกรรมทางกายที่ไม่ถูกต้อง บางฝ่ายก็อ้างเอาระบอบการปกครองเป็นเครื่องต่อสู้ บางฝ่ายก็อ้างเอาความไม่ชอบธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นเครื่องต่อสู้ จนทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการ “ปฏิรูปประเทศ”ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งฯ ถึงกับไม่สนใจกฎหมายใดใด รวมกลุ่มกันเดินขบวนปิดถนน ฯลฯ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้ง อ้างเอาระบอบประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดการเลือกตั้ง ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นฝ่ายที่อ้างเอาระบอบประชาธิปไตยมาบังหน้า ก็ไม่ยอมรับกฎหมาย ถึงกับออกมาประกาศไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายตามมา เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ความวุ่นวายหายนะก็เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชน ด้วยความคิดและพฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คน ด้วยความโลภ ความหลง ในลาภ ยศ สรรเสริญ จนเกินควร หวังแต่เพียงผลประโยชน์ให้เกิดกับตนและพวกพ้อง โดยไม่ได้คำนึงถึงประเทศชาติประชาชน แทนที่จะเอาเงินภาษีราษฎรของประชาชนไม่ช่วยเหลือประชาชน กลับนำเงินของประเทศไปใช้เพื่อหวังผลประโยชน์ให้เกิดกับตนและพวกพ้อง ฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ก็แปรเปลี่ยนหลักการไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่า หากมีการเลือกตั้งก็สู้ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ได้ เพราะแค่นโยบาย และการปฏิบัติก็ไม่เป็นเรื่อง เลือกตั้งเมื่อไหร่ ก็แพ้ตลอด จึงอาศัยจังหวะที่ฝ่ายตรงกันข้ามทำไม่ถูกไม่ควรมาเป็นข้ออ้างปลุกระดมประชาชนให้เกิดการต่อต้าน เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
การปฏิรูป คือ อะไร จำเป็นต้องปฏิรูปประเทศ ด้วยหรือ ทำไมพวกที่ต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้(มกราคม ๒๕๕๗) เรียกร้องกันอยู่
ปฏิรูป หมายถึง สมควร เหมาะสม หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม สมควรแห่งการกระทำนั้นๆ (ขยายความจาก พจนานุกรมไทยฯ)
การปฏิรูปประเทศ มีความจำเป็นหรือไม่ ความจริงแล้ว ประเทศมีทั้งระบอบการปกครอง มีทั้งกฎหมาย มีทั้งการบริหารงาน ที่ดีที่ชอบที่ควรในระดับหนึ่ง กฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ รวมไปถึงรัฐธรรมนูญ ก็นับได้ว่าดี แต่ทำไมถึงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ สภาพสภาวะจิตใจของผู้ใช้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งไม่เป็นกลาง ซึ่งถ้าเอนเอียงไปทางด้านความมีศีลธรรมจรรยาบรรณมีน้ำใจนักกีฬาก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเอนเอียงไปในทางไม่มีศีลธรรมจรรยาไม่มีน้ำใจนักกีฬา มุ่งหวังเพียงเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของฝ่ายตนจนเกินไป จึงจำต้องหาช่องทางหรือช่องโหว่ของ ระบอบการปกครอง กฎหมาย การบริหาร และ กฎระเบียบต่างๆ พลิกแพลง หรือกล่าวอ้าง ในอันที่จะใช้เพื่อให้นำสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อตนและพวกพ้อง จนถึงกับไม่สนใจหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ
ดังนั้นคำว่า “ปฏิรูปประเทศ” จึงเป็นคำกล่าวอ้างเพียงเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตนและพวกพ้องเช่นกัน เพราะหากจะมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มันก็เพียงปัญหาที่เล็กน้อย ประหนึ่งน้ำผึ้งเพียงหยดเดียวเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องยุบสภา ทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก “ข้อความในรัฐธรรมนูญ”เพียงไม่กี่ประโยค จนนำไปสู่การขัดแย้ง และเกิดความวุ่นวายในสังคม ฝ่ายที่อ้างเอาระบอบการปกครองประชาธิปไตยมาบังหน้า ก็ไม่มีความจริงใจในการแก้ไข หวังแต่ประโยชน์ฝ่ายตนและพวกพ้อง ฝ่ายที่คัดค้านก็อ้างเอานโยบายของฝ่ายตรงกันข้ามอ้างเอาความไม่ถูกต้องไม่สมควรไม่มีมารยาททางการเมืองการปกครองของฝ่ายตรงกันข้ามมาเป็นปัจจัยในการปลุกระดมประชาชนให้ต่อต้าน ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน กฎหมายใช้บังคับไม่ได้ในขณะนี้ แล้วการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้หรือ คำตอบก็คือ เกิดขึ้นไม่ได้ และจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะ ประเทศที่ ระบอบการปกครองที่ดีอยู่แล้ว มีกฎหมายที่ดีอยู่แล้ว มีระเบียบการบริหารที่ดีอยู่แล้ว เหตุมันเกิดที่ตรงไหน ก็ควรไปแก้ไขที่ตรงนั้น เพียงแค่เพิ่มข้อความไม่กี่ประโยค ทุกอย่างก็จบ จะระบอบการปกครองแบบไหนจะการบริหารแบบไหน จะกฎหมายแบบไหน ก็ฮือไม่ได้ ถ้าไม่มีช่องว่างช่องโหว่ ก็ไม่มีอะไรรอดไปได้ ถ้าทุกฝ่ายทำเพื่อประเทศทำเพื่อบ้านเมือง ทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่เอาประเทศบ้านเมืองประชาชนมาบังหน้า แล้วแสวงหาผลประโยชน์แบบหน้าด้านๆ เล็งผลเลิศพอเห็นว่าคิดว่าจะได้ดี ก็อ้างว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีไม่เป็นประชาธิปไตย พอเห็นว่าคิดว่าไม่ได้ดี ก็อ้างเอากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายตนว่าไม่ดีมาเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น “ปฏิรูปสภาพสภาวะจิตใจและความคิด” ของทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ให้ดีก่อนเถอะ ถ้าประพฤติปฏิบัติโดยมีหลักศีลธรรมทางศาสนาเป็นสิ่งประกอบ อะไรอะไรก็ไม่มีปัญหา เพราะการประพฤติปฏิบัติย่อมเป็นไปเพื่อประเทศและประชาชน โดยไม่มีผลประโยชน์ใดใดมาแอบแฝง ถึงแม้ว่า ตามหลักความจริงแล้ว การประพฤติปฏิบัติใดใด ย่อมได้รับผลทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีในตัวของมันเองก็ตามที

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 17 บุคคลทั่วไป

cron