หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประวัติย่อ "มาฆบูชา

โพสต์โพสต์: ศ. ก.พ. 26, 2010 8:38 pm
โดย เทวดา
ประวัติย่อ " มาฆบูชา "

นำเรื่องเก่า มาเล่าใหม่ ร้อยกรองแก้ว
บรรลุแล้ว มาฆะศรี ที่หนหลัง
วันประชุม พระสาวก เรื่องลือดัง
มิได้สั่ง มินัดหมาย มาพร้อมเพรียง

หนึ่งพันสอง ร้อยห้าสิบ อรหันต์
ภิกษุอัน พุทธองค์ ทรงเปล่งเสียง
เรียกเอหิ ภิกขุ บวชเรื่อยเรียง
ไม่มีเกี่ยง มาพร้อมพรัก สมัครใจ

เป็นวันเพ็ญ เดือนสาม ตามบนโลก
เป็นโฉลก อัศจรรย์ ตามสมัย
จาตุรง คสันนิบาต เมื่อก่อนไกล
สี่อย่างไซร้ ประชุมพร้อม ที่เวฬุวัน

เกิดขึ้นเมื่อ พุทธองค์ ตรัสรู้
ผ่านไปอยู่ เก้าเดือน เคลื่อนเหหัน
เหล่าชาวพุทธ ได้ถือ เป็นสำคัญ
จึงพากัน เรียกว่า "มาฆบูชา" ฯ

๒๖ฟ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

Re: ประวัติย่อ "มาฆบูชา

โพสต์โพสต์: จ. มี.ค. 01, 2010 6:03 pm
โดย Admin
ขอขอบคุณสำหรับคำกลอนเพราะๆ ครับท่าน

เว็บมาสเตอร์ครับท่าน

สวัสดีครับ :)