เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ

โพสต์โดย เทวดา » ส. ต.ค. 26, 2013 8:16 pm

“ธรรมะ คือ อะไร ในทางปฏิบัติ”
ท่านทั้งหลาย ที่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนา และมีความตั้งใจใคร่จะปฏิบัติเพื่อ ลด เพื่อ ละ หรือ ขจัด กิเลส ทั้งปวง ให้เบาบางลงไป จนถึงที่สุด สามารถบรรลุธรรมสู่ชั้นอริยะบุคคลได้นั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลายด้าน นอกเหนือจาก หลักการหรือวิธีการทางศาสนาที่ได้มีสอนไว้เป็นหลักปฏิบัติในรูปแบบต่างๆกัน เพื่อปฏิบัติขั้นพื้นฐานดีแล้ว ก็คงต้องมีการก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงจุดหมายนั่นก็คือ ชั้นอริยะบุคคล ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า เพราะหลักธรรม จะเป็นเครื่องมือในการที่บุคคลจะใช้เป็นเครื่องขัดเกลา เครื่องมือหรือปัจจัยในการ ลด ละ หรือ ขจัด กิเลศทั้งปวง ให้เบาบางลง
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรม ย่อมเป็น มรรค หรือ เหตุ ที่จะนำไปสู่ผล แลนำไปสู่ วิธีการที่จะดับทุกข์ได้ ไม่มากก็น้อย
ต้นตอแห่งหลักธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดจาก ธรรมชาติทั้งปวง อันได้แก่ มหาภูตรูป (ดิน น้ำ ลม ไฟ ) ,ขันธ์ ๕ อันเป็นร่างกายแห่งสรรพสิ่งทั้งหลาย นับตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไป
ธรรมชาติที่เป็นต้นต่อแห่ง ธรรมะทั้งหลาย นอกเหนือจาก มหาภูตรูป รวมไปถึงสรรพสิ่งที่มีในธรรมชาติอื่นๆ นั่นก็คือ "มนุษย์"
ธรรมชาติ ของมนุษย์ ล้วนเป็นต้นกำเนิดทำให้เกิด หลักธรรมทางศาสนา แลหลักธรรมทางศาสนาต่างก็ล้วน เกิดจาก " ความคิด การระลึกนึกถึง อารมณ์ ความรู้สึก สภาพสภาวะของจิตใจ ความรู้สึกตัว "อันเกิดจากการสัมผัสทางอายตนะ ทั้งหลาย สิ่งที่ได้กล่าวไป ล้วนเป็นต้นกำเนิดแห่ง "ธรรม"
ธรรมะ ในทางพุทธศาสนา ท่านได้กล่าวไว้ว่า ในมนุษย์ทุกคน ล้วนมี ธรรม และในแต่ละบุคคลก็จะมีธรรม อยู่ ๓ ชนิด คือ
๑. กุศลธรรม
๒. อกุศลธรรม
๓. อัพยากตะธรรม
ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น ธรรมทั้ง ๓ ชนิดนี้ ทุกคนล้วนมี ธรรมทั้ง ๓ ชนิดอยู่ในตัวเอง
แต่ในทางศาสนาโดยทั่วไป มักจะสอนให้ผู้ศรัทธา เห็นแต่ "กุศลธรรม" เป็นหลัก ที่สอน กุศลธรรม ก็เพื่อให้บุคคลปฏิบัติแต่ กุศลธรรม อันจักทำให้เกิดความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นชั้นพื้นฐาน
หากท่านทั้งหลาย มีจิตศรัทธามุ่งมั่นที่จะ ละ ลด ขจัด กิเลส ให้เบาบาง จนไปถึง ขั้น บรรลุธรรมชั้นอริยะบุคคล จำเป็นต้อง เรียนรู้ และทำความเข้าใจ "ธรรม ทั้ง ๓ ชนิด" ให้ถ่องแท้ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีการปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง มีความเป็นอยู่ที่ต้อง อาศัยซึ่งกันและกัน
มนุษย์ แต่ละ บุคคล มีความคิด มีการระลึกนึกถึง มีอารมณ์ มีความรู้สึก มีสภาพสภาวะจิตใจ มีความรู้สึกตัว เมื่อได้รับการสัมผัสที่แตกต่างจากกัน เนื่องด้วย กรรมพันธุ์ การศึกษา การได้รับการขัดเกลาทางสังคมสิ่งแวดล้อม จารีต วัฒนธรรมประเพณี ดังนั้นหากท่านทั้งหลายที่ใฝ่การปฏิบัติได้เรียนรู้แลทำความเข้าใจใน ธรรมทั้ง ๓ ชนิด ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ก็จักเป็น หนทางที่จะนำท่านไปสู่ ความดับทุกข์ได้ ฉะนี้

จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 17 บุคคลทั่วไป

cron