เมนูสำหรับผู้ช่วยดูแลบอร์ด ]

มนุษย์ ฝึกให้เกิดฤทธิ์ทางใจ และแสดงฤทธิ์ได้ จริงหรือ

สนทนาธรรม,บทความ และนิทาน

มนุษย์ ฝึกให้เกิดฤทธิ์ทางใจ และแสดงฤทธิ์ได้ จริงหรือ

โพสต์โดย เทวดา » พ. พ.ย. 24, 2010 7:53 am

"มนุษย์ ฝึกให้เกิดฤทธิ์ทางใจ และแสดงฤทธิ์ได้ จริงหรือ"
ฤทธิ์ทางใจ เป็นชื่อของ วิชชา ๑ ในจำนวน ๘ วิชชา หรือ วิชชา ๘ ของทางศาสนา หลายๆคน หรือผู้ที่ศรัทธาในทางพุทธศาสนา หรือผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นๆ คงมีข้อสงสัยว่า ในเมื่อพุทธศาสนา เป็นศาสนาเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร เป็นศาสนาเพื่อการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง แล้วเหตุไฉน จึงปรากฏมี วิชชา ๓ วิชชา ๘ และหรือ วิชชา ๖ แท้จริงแล้ว ทั้งวิชชา ๓ วิชชา ๘ เป็นหลักวิชชาที่ทำให้เกิดการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ทุกข์ทั้งปวงก็คือ สิ่งที่เกิดจาก
-การครองเรือน และเกิดจาก การให้ คือ ทาน
ทุกข์ทั้งปวง ย่อมเกิดจาก
-การรู้คุณแห่งสรรพสิ่ง คือ กตัญญู และเกิดจาก การเจรจา ติดต่อสื่อสาร
ทุกข์ทั้งปวง ย่อมเกิดจาก
-สรรพอาชีพ ทั้งหลาย และเกิดจาก การประพฤติปฏิบัติตามอาชีพนั้นๆ
ทุกข์ทั้งปวง ย่อมเกิดจาก
-การระลึกนึกถึง สิ่งที่ได้ประสบมาอันเรียกว่า อดีต ปัจจุบัน และเกิดจาก การคิด ณ.ปัจจุบัน ไปสู่อนาคต
สิ่งที่ได้กล่าวไป คือ เหตุแห่งทุกข์
ตัวเหตุแห่งทุกข์นั้น ย่อมมีการประพฤติปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรม อันเป็น เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์
ตัวเหตุแห่งทุกข์ และ เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ ทั้งหลายเหล่านั้น ก็ย่อมเป็น เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ได้เช่นกัน,และพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการทั้งหลายเหล่านั้น ก็ย่อมเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ได้
อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดี แล้วปัญญาจะเกิด
แล้ว ฤทธิ์ทางใจ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันละ
ฤทธิ์ทางใจนั้น จะเป็น ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ ตามหนทางแห่งการดับทุกข์ หมายความว่า ถ้าทุกคน ประพฤติปฏิบัติ ตามหนทางแห่งความดับทุกข์นั้นแล้ว ย่อมเกิดมีฤทธิ์ทางใจ และไม่ใช่มีฤทธิ์ทางใจเพียงอย่างเดียวที่จะเกิดในจิตใจของท่านทั้งหลาย
วิชชา ในข้ออื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาตามความรู้ ความเข้าใจ ที่ท่านทั้งหลายมีอยู่
วิชชา ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นผล และเป็นหนทาง ในอันที่จะเสริมสร้าง ช่วยเหลือ ให้บุคคลนั้นๆ รู้จักวิธีการ หรือรู้จักการขจัดทุกข์ทั้งหลาย ซึ่งแท้จริงแล้วความทุกข์ เกิดจากสภาพสภาวะจิตใจรูปแบบหนึ่งซึ่งในทางพุทธศาสนา เรียกว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีสาเหตุมาจากหลักการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปข้างต้น ๔ คู่ ๘ ข้อ
ถ้าขจัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตั้งแต่ขั้นหยาบ ไปจนถึง ขั้นละเอียดได้ ฤทธิ์ทางใจก็จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นๆ
แต่ท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่า บรรดา วิชชา ๓ วิชชา ๘ และวิชชาในทางพุทธศาสนาอื่นๆ ไม่ได้เกิดขึ้น หรือไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงให้เกิดความแปลกประหลาดฯลฯ แต่วิชชาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้บุคคลนั้นๆ หลุดพ้นจากวัฏสงสาร หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามสภาพแวดล้อม ตามสภาพความเป็นอยู่
จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ (ผู้เขียน)
๒๓ พ.ย. ๒๕๕๓
เทวดา
 
โพสต์: 149
ลงทะเบียนเมื่อ: อา. ก.พ. 07, 2010 8:54 pm

ย้อนกลับไปยัง สนทนาธรรม,บทความ

ผู้ที่กำลังออนไลน์

ผู้ที่กำลังดูฟอรั่มนี้เป็นสมาชิก: ไม่มีสมาชิกใหม่ ท่าน และ 20 บุคคลทั่วไป

cron