ปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลกันในแอฟริเคชั่นไลน์ เรื่องการบริจาคถึงเก็บน้ำให้กับวัด จึงขอประชาสัมพันธ์มาถึงท่านเจ้าอาวาสทุกวัด ว่าอย่าได้หลงเชื่อ และอย่าได้กรอกเอกสารใดๆ ส่งไปตามที่โพสต์ไว้ เพราะเป็นข้อมูลลวง มีสมาชิกสืบค้นแล้ว ไม่มีมูลนิธิดังกล่าวในประเทศไทย และติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้
ฉะนั้นแล้ว ขอให้ทุกๆ วัดอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาดังกล่าว
  
ข้อมูลเหล่านี้เป็นข่าวปลอมนะครับ ขออย่าได้แชร์เป็นอันขาด
Thailand Web Stat