เตือนภัย...โจรย่องเบาบุกกุฏิพระในเวลากลางวัน...

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลาประมาณ๐๙.๔๕ น. ขณะที่พระภิกษุรูปหนึ่งพักอยู่ในกุฏิชั้น ๒ ประตูรั้วเหล็กใส่กลอนไว้ ปิดประตูกุฏิไว้ แต่ไม่ได้ล็อก ขึ้นไปพักผ่อนอิริยาบถ บนชั้น ๒ ของกุฏิ ได้มีชายดังปรากฏในรูป ได้เปิดประตูรั้วเหล็กเข้ามา เสร็จแล้วก็ปิดประตูเอากุญแจไปล็อกประตูรั้วไว้ ถอดรองเท้าผ้าใบบางๆ ที่สวมมา วางซ่อนไว้ใต้เก้าอี้พลาสติก และเอาผ้ามาปิดรองเท้าไว้อีกทีหนึ่ง บุกเข้ามาภายในกุฏิ วางถุงของใช้ที่ถือมาด้วย ไ้ว้บริเวณชั้น ๑ แล้วเดินขึ้นไปชั้น ๒

     ขณะนั้น พระภิกษุเจ้าของกุฏิ นั่งพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้เอน เห็นบุคคลดังกล่าว เดินขึ้นมาที่ชั้น ๒ ก็เข้าใจว่า "เป็นลูกหลานของเจ้าของกุฏิ" จึงเดินลงไปชั้นล่าง พอดีมีพระภัตตุทเทสก์ โทรมาหาให้ไปรับกิจนิมนต์ ที่ศาลา จึงได้เดินย้อนกลับขึ้นมา เพื่อดูว่าชายคนดังกล่าวกำลังทำอะไรอยู่ ก็ได้เห็นชายคนดังกล่าวเปิดประตู แล้วเดินเข้าไปในห้องนอน เสร็จแล้วก็ออกมา จึงเข้าไปสอบถามว่า
     พระภิกษุ        โยมมาจากไหนหล่ะ?
     ชายนายนั้น   มารอเจ้าคุณเทพฯ ท่านให้มารอที่นี่
     พระภิกษุ        โยมมาทำอะไรหล่ะ?
     ชายนายนั้น    อึกอัก อึกอัก (ตอบไม่ได้) แต่บอกให้พระภิกษุนั่งลง
     พระภิกษุ เห็นว่าขืนซักถามต่อไป ก็คงจะไม่ได้ความ จึงบอกให้เขาออกไปจากกุฏิก่อน เพราะว่าตนเองจะต้องไปทำูธุระ ชายคนดังกล่าว จึงยอมออกไปจากกุฏิ แต่ก่อนที่จะออกไป ยังได้บอกอีกว่า "ตนเองเป็นทหารขององค์ที"
     ฉะันั้นแล้ว จึงอยากจะขอเตือนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายว่า "ท่านจะพักผ่อน หรือว่าท่านจะไปทำธุระนอกกุฏิ ชั่วเวลาเล็กน้อยก็ตาม ขอให้ได้ปิดประตู และล็อกไว้ใ้ห้ดีก่อน เพราะเดี๋ยวนี้ พวกมิจฉาชีพเยอะ หากินแปลกๆ มิฉะนั้นแล้ว ท่านอาจจะไม่โชคดี เหมือนกับพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นได้
ั่
Thailand Web Stat