ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกับทางวัดได้
โดยการโอนผ่านคิวอาร์โค๊ตดังภาพข้างล่าง
ขอขอบคุณกับอีกหนึงช่องทางทำบุญ
จาก ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงเทพ

 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารออมสิน วัดโสมนัสวิหาร
เลขที่บัญชี 0-9940-02240-21-7
 
 
 
 
 
 
 
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านครับ
 
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานผลประโยชน์ของวัด
(02) 282-9137 สำนักงาน
(086) 633-6046 ไวยาวัจกร
(084) 342-9595 ฝ่ายการเงิน
 

Thailand Web Stat