ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกับทางวัดได้
โดยการโอนผ่านคิวอาร์โค๊ตดังภาพข้างล่าง
ขอขอบคุณกับอีกหนึงช่องทางทำบุญ
จาก ธนาคารออมสิน

 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารออมสิน วัดโสมนัสวิหาร
เลขที่บัญชี 0-9940-02240-21-7
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านครับ
 
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานผลประโยชน์ของวัด
(02) 282-9137, (086) 633-6046, (084) 342-9595
 

Thailand Web Stat