หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
  ภาพจิตรกรรม
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
ภาพเขียนบานประตูด้านใน พระอุโบสถ ภาพเขียนลายดรดน้ำ ที่บานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนที่เสาพระวิหาร

               
วัดโสมนัสวิหาร  ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเกษม  รัชกาลที่ ๔  โปรดฯ ให้สร้างขึ้น  ความงดงามของวัดนี้ นอกเหนือจากศิลปะสถาปัตยกรรม ที่เป็นงาน ของช่างฝีมือดี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว  ยังมีความงามและความแปลกใหม่ ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในพระวิหารของวัดนี้อีกด้วย  ที่ว่าความงามนั้น หมายถึงความงดงามทางด้านลายเส้น  ตลอดจนสีสัน ที่จิตรกรบรรจงวาด และลงสีด้วยความตั้งใจ  อันเป็นลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้พบในที่อื่น ๆ ด้วย  แต่ความแปลกของที่วัดนี้  คือเรื่องราวที่จิตรกรวาด ไม่ใช่พุทธประวัติ  หรือทศชาติชาดก ดังที่เคยเป็นมา  กลับเป็นภาพจากวรรณกรรมชิ้นเอก เรื่องหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒  คือ  เรื่องอิเหนา  โดยจิตรกรได้สอดแทรกปริศนาธรรม กับคติสอนใจไว้ในทุกผนัง  นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของชีวิต ชาวบ้านชาวเมือง ในยุคนั้น  ด้วยการวาดอย่างระบบทัศนียวิทยา  มีการผลักระยะใกล้ไกล   อันเป็นรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบใหม่ ที่รับอิทธิพลจากตะวันตก  นำมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน งดงาม  ถือเป็นความโดดเด่น ของจิตรกรรมฝาผนัง  ณ  วัดโสมนัสวิหาร  จึงกล่าวได้ว่า จิตรกรรมที่วัดนี้ เป็นสมบัติที่มีค่าอีกชิ้นหนึ่ง ที่น่าภาคภูมิใจ  และควรอนุรักษ์ไว้ ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน.
 

จากหนังสือ ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
วัดโสมนัสวิหาร  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ


  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
อิเหนา - ฝาผนัง พระวิหาร ๓๘ ภาพ
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
๑๐ ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.