หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญของวัด
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   รวมเว็บ
   ติดต่อวัด
   สมุดเยี่ยม
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
ภาพเขียนบานประตูด้านใน พระอุโบสถ ภาพเขียนลายดรดน้ำ ที่บานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนที่เสาพระวิหาร

               
วัดโสมนัสวิหาร  ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเกษม  รัชกาลที่ ๔  โปรดฯ ให้สร้างขึ้น  ความงดงามของวัดนี้นอกเหนือจากศิลปะสถาปัตยกรรมที่เป็นงาน ของช่างฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว  ยังมีความงามและความแปลกใหม่ของภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารของวัดนี้อีกด้วย  ที่ว่าความงามนั้นหมายถึงความงดงามทางด้านลายเส้น  ตลอดจนสีสันที่จิตรกรบรรจงวาดและลงสีด้วยความตั้งใจ  อันเป็นลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังที่ได้พบในที่อื่น ๆ ด้วย  แต่ความแปลกของที่วัดนี้  คือเรื่องราวที่จิตรกรวาดไม่ใช่พุทธประวัติ  หรือทศชาติชาดกดังที่เคยเป็นมา  กลับเป็นภาพจากวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒  คือ  เรื่องอิเหนา  โดยจิตรกรได้สอดแทรกปริศนาธรรมกับคติสอนใจไว้ในทุกผนัง  นอกนอกนี้ยังมีเรื่องราวของชีวิตชาวบ้างชาวเมืองในยุคนั้น  ด้วยการวาดอย่างระบบทัศนียวิทยา  มีการผลักระยะใกล้ไกล   อันเป็นรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบใหม่ที่รับอิทธิพลจากตะวันตก  นำมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนงดงาม  ถือเป็นความโดดเด่นของจิตรกรรมฝาผนัง  ณ  วัดโสมนัสวิหาร  จึงกล่าวได้ว่าจิตรกรรมที่วัดนี้เป็นสมบัติที่มีค่าอีกชิ้นหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจ  และควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
 

จากหนังสือ ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
วัดโสมนัสวิหาร  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ


  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
อิเหนา - ฝาผนัง พระวิหาร ๓๘ ภาพ
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่างด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
- บานประตูและหน้าต่างด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
๑๐ ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.