หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
  ภาพจิตรกรรม
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอิเหนาในพระวิหาร
 คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยายพร้อมคำอธิบาย
   
ผนังที่ ๑
ผนังที่ ๓
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒
   
ผนังที่ ๔ ผนังที่ ๕
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒
   
ผนังที่ ๖ ผนังที่ ๗
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓
   
ผนังที่ ๘ ผนังที่ ๑๐
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓
ผนังที่ ๑๒ ผนังที่ ๑๓
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒
ผนังที่ ๑๔ ผนังที่ ๑๕
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒
ผนังที่ ๑๖ ผนังที่ ๑๗
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓
ผนังที่ ๑๘ ผนังที่ ๑๙
ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๑ l ภาพที่ ๒ l ภาพที่ ๓
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยายพร้อมคำอธิบาย
 
หมายเหตุ. ผนังที่ ๒,๙,๑๑ ไม่มีภาพแสดง ผนังที่ ๑๘ ชำรุดมาก ไม่อาจจับเรื่องได้

ภาพและคำอธิบายจากหนังสือจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ เพื่อชมภาพ

 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.