ผนังที่ ๗ (ภาพที่ ๒)
              โครงสร้างของธรรมชาติ  สถาปัตยกรรม  กับเปอร์สเปคตีฟและวิธีการเรอาลิสม์ของยุโรปได้ถูกนำมาเป็นแบบแผนของการสร้างสรรค์ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๔  เราได้เห็นสถานที่อันแสนโรแมนติกคือเขาวิลิศมาหรา  ภาพนี้เป็นตอนมาแก้บนที่ภูเขานี้  อันมีสถาปัตยกรรมเทวสถานเบื้องบนอย่างอลังการ  เขียนด้วยสไตล์ทันสมัย  (คือนิยมฝรั่ง)  ดูเป็นชั้นเชิง  เบื้องล่างฐานไพทีเห็นเป็นเนินไศลหินผา  โตรกศิลาอันมืดทมิฬ  ท่านจิตรกรได้รจนาออกมาเป็นภาพอันวิจิตรที่มีสีหนักๆ ห่อหุ้มโดยรอบ  ประสงค์จะให้เห็นนิติอันเร้นลับและวังเวงชวนให้ฝันเฟื่องเป็นดรามาติก  คลุกคละระคนกับความเป็นจริง

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.