หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้อำนวยการ
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
 
รองผู้อำนวยการ
พระสิริปัญญามุนี(เต็ม อภิปุณโณ น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ศน.บ.)
 
เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ทะเบียน
พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม นิพภโย น.ธ. เอก ป.ธ. ๕)
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th