หน้าแรก
ประวัติวัด
แผนที่ตั้ง
แผนที่ภายในวัด
ถาวรวัตถุ
ภาพจิตรกรรม
ลำดับเจ้าอาวาส
จำนวนพระสงฆ์
วันสำคัญทางศาสนา
วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม
ตารางอบรมกรรมฐาน
โคลงสุภาษิตคำพังเพย
รร.พระปริยัติธรรม
รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
หนังสือธรรมะ
หัวข้อธรรมะ
แฟ้มภาพ
 
 
 
  
อนิจจังว่าสังขารมันไม่เที่ยง

 

     อนิจจาวะตะสังขารา                      ว่าสังขารกายาหาไหม้ผล
คือสังขารร่างกายไม่ทานทน                 เราทุกคนต้องตายกายเน่าพองฯ

     อุปปาทะวะยะธัมมิโน                     ร่างกาโยตัวตนสุดหม่นหมอง
เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปไม่สมปอง             เนื้อหนังต้องย่นยานกาลเวลาฯ

     เกสาดำกลับงอกหัวหอกขาว            พอแก่เฒ่าหมุนเวียนเปลี่ยนเกสา
จากหนุ่มสาวย่างเข้าวัยชรา                  หูก็ตึงดวงตาก็ฝ้าฟางฯ

     อุปปัชชิตตะวานิรุชฌันติ                 พอถึงที่ต้องตายให้หมองหมาง
ทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่แม้นายนาง              คงมีทางล่วงลับไปกับกาลฯ

     เตสังวูปะสะโมสุโข                        ความสงบกาโยมีโวหาร
จากกิเลสเครื่องดองในสันดาน               ดวงวิญญาณพ้นทุกข์สุขสบายฯ
   
 

     คำว่าคนแปลตามคือความมั่ว           จะดีชั่วตามเภทนำเหตุผล
อย่าเสียทีที่เกิดมาเป็นคน                      อย่าทำตนให้สัปดนจนลำเค็ญฯ

     ครบองค์การสามสิบสองตามพร่องจา ผมเกสานั้นเล่าเก้าล้านเส้น
โลมาขนบอกไว้ไม่ยากเย็น                 เก้าโกฏิเส้นลวนลามงอกตามตัวฯ

     ถัดมาคือนะขาแปลว่าเล็บ              ถึงคราวเจ็บพุพองสยองหัว
ทันตานั้นคือฟันมันน่ากลัว                  เจ็บไปทั่วเศร้าโศกคราวโยกคลอนฯ

     ตะโจหนังควบคลุมหุ้มมังสา           ปิดเนื้อไว้แปลว่ามาหลอกหลอน
หนังผืนเดียวทำให้ได้อาวรณ์               มากล่าวกลอนให้ฟังของหนังลุง
ถ้ารู้สึกนึกได้ให้ปรับปรุง                    ทั้งแม่ป้าน้าลุงคงได้ยินฯ

     เห็นเนื้อหนังมังสาคิดว่าสวย            ยามมอดม้วยถึงตายกายเน่าหมิน
ถ้าเป็นสัตว์ถึงตายได้แกงกิน                คนมาสิ้นชีวิตให้คิดแลฯ

      เมื่อยังเป็นถูกต้องไม่หมองหมาง     ตอนวายวางไม่มีใครไปแยแส
กายพุพองสังขาร์มาเปลี่ยนแปร             คงมีแต่เปื่อยพังลงฝังดินฯ

   
   
   
นายสมบัติ วงศ์แก้ว ผู้แต่ง
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th