หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระสัมพุทธสิริ
พระประธานในพระอุโบสถ
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
ประวัติพระอุโบสถ

             
พระพุทธรูปองค์นี้  เป็นพระปางสมาธิ  ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้  ได้สร้างไว้ สมัยเมื่อท่านยังอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหาร  มีขนาดเท่ารูปท่าน 
 
     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนาม พระพุทธรูปองค์นี้ว่า  "สัมพุทธสิริ"  เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ ผู้มีพระฉายานามว่า  "พุทฺธสิริ"
   
   
หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th