ประกาศอนุโมทนา
   
ขออนุโมทนาบุญ เจ้าประคุณสมเด็จ พระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ถวายปัจจัย เป็นคิลานภัตต์(ภัตต์สำหรับพระอาพาธ) แด่เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นจำนวนเงิน เก้าแสนสี่หมื่นกว่าบาท เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
   
ขออนุโมทนาบุญ:คุณอาทิตย์ วังวสุ ศิษย์กรรมฐาน วัดโสมนัสวิหาร ได้นำข้าวกล่องมาถวาย แด่พระภิกษุสามเณร และแม่ชี ภายในวัดโสมนัสวิหาร วันละ ๘๐ กล่อง ในซ่วงวิกฤตโควิท ๑๙ ระลอก ๒ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
   
ขออนุโมทนาบุญ บริษัทซิกนิฟายคอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)จำกัด ไดุ้ถวาย หลอดไฟฟ้า แบบประหยัดพลังงาน LED ทั้งหลอดยาว หลอดกลม และไฟกริ่ง ภายในวัดโสมนัสวิหาร เพิ่มเติมตามกุฏิ นอกเหนือ จากที่ได้สำรวจไปครั้งแรก คิดเป็นมูลค่า ประมาณเกือบหนึ่งแสนบาท เมื่ือวันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
   
ขออนุโมทนาบุญ:การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ไดุ้ถวายหลอดไฟฟ้า แบบประหยัดพลังงาน LED ทั้งหลอดยาว หลอดกลม และไฟกริ่ง ในพระวิหาร ในพระอุโบสถ ภายในวัดโสมนัสวิหารทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า ประมาณเกือบสามแสนบาท เมื่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 
ขออนุโมทนาบุญ:บริษัทร่ำรวยทรัพย์ทวีจำกัด ไดุ้ถวายปัจจัย เป็นเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ทดแทนของเก่า ที่ำชำรุดทรุดโทรมไป ตามกาลเวลา ใช้สำหรับงานตักบาตร และงานทั่วไปของวัด เมื่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 
ขออนุโมทนาบุญ:คุณอาทิตย์ วังวสุ และคุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร ศิษย์กรรมฐาน วัดโสมนัสวิหาร ได้นำข้าวกล่องมาถวาย แด่พระภิกษสามเณรุ ภายในวัดโสมนัสวิหาร ในซ่วงวิกฤตโควิท ๑๙ เป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 
ขออนุโมทนาบุญ:นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศิษย์วัดโสมนัสวิหาร ได้นำข้าราชการในกรม และญาติมิตร ร่วมงาน และร่วมถวายปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศล งานกฐินหลวง วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ขออนุโมทนาบุญ: รศ.ธงทอง จันทรางศุ ไวยาวัจกรวัดโสมนัสวิหาร ได้นำพาญาติมิตร และทีมงาน มาช่วยกัน จัดเตรียมพื้นที่ ณ พระวิหาร และพื้นที่ด้านหนัาพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมงาน รับกฐินหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
ขออนุโมทนาบุญ:คุณธราดล ทันด่วน(ครูต้อ) ศิษย์เก่าวัดโสมนัสวิหาร ได้ส่งรุกขกร(ผู้ดูแลต้นไม้) ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรก มาช่วยตัดแต่งต้นไม้ บริเวณด้านหน้า พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมงาน รับกฐินหลวง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒