ประกาศวัดโสมนัสวิหาร
เรื่อง บูรณปฏิสังขรณ์เสาไฟส่องสว่าง คณะ๔
 
     เนื่องด้วย เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ด้านหน้าวัด ซึ่งติดกับที่นั่ง ด้านคณะ๔ ได้ก่อสร้างมา เป็นเวลานาน จึงเกิดการชำรุดทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา      
     ทางวัดโสมนัสวิหาร มีความประสงค์ ที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม จึงขอความร่วมมือ มายังท่านผู้ที่เป็นลูกหลาน หรือญาติๆ ของเจ้าของอัฐิ ที่บรรจุอยู่ ณ เสาไฟฟ้า ด้งกล่าวมา ได้โปรดติดต่อมา ยังวัดโสมนัสวิหารโดยด่วน เพื่อจะได้ปรึกษาหารือ ในการดำเนินการต่อไป ดังนี้ คือ
    
๑.พันตรีชัยขันธ์ โภคพูล
๒.คุณสงัด-คุณวิเชียรวรรณ ศรีวณิก
 
เบอร์ติดต่อ (02)629-9912
(089)145-9912, (081)5604566
 
ประกาศเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓