รวมภาพศาสนกิจ
ของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 
 
 
 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖