หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
มะเร็ง
     มะเร็ง หรือทางการแพทย์ว่า เนื้องอกร้าย (อังกฤษ: malignant tumor) เป็นกลุ่มของโรค ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัว และเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และมีศักยภาพ ในการรุกรานร่างกาย ส่วนข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไป ยังร่างกายส่วน ที่อยู่ห่างไกลได้ ผ่านระบบน้ำเหลือง หรือกระแสเลือด แต่ไม่ใช่เนื้องอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกไม่ร้าย จะไม่ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง และไม่กระจายไปทั่วร่างกาย] อาการและอาการแสดง ของโรคมะเร็ง ที่เป็นไปได้รวมถึงมีก้อนเนื้อเกิดใหม่, มีเลือดออกผิดปกติ, มีการไอเป็นเวลานาน, การสูญเสียน้ำหนัก ที่อธิบายไม่ได้, และการเปลี่ยนแปลง ในการขับถ่ายของลำไส้และอื่น ๆ แต่อาการเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นกัน มีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ ที่ทราบแล้วกว่า 100 ชนิด
 
      สาเหตุของมะเร็ง มีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่า เพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่ การสูบบุหรี่ (อัตราการตาย 22%) ปัจจัยด้านอาหาร, การขาดกิจกรรมการออกกำลังกาย, โรคอ้วน, และการบริโภคแอลกอฮอล์ (อัตราการตายรวมกัน 10%) นอกนั้น เป็นการติดเชื้อบางอย่าง, การสัมผัสรังสี, และมลภาวะสิ่งแวดล้อม. ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เกือบ 20% ของโรคมะเร็ง เกิดจากการติดเชื้อ เช่น โรคตับอักเสบจากไวรัสชนิด B, ชนิด C, และ human papillomavirus. โดยทั่วไป ก่อนที่มะเร็งจะพัฒนาขึ้น การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ของยีนจะเกิดขึ้นก่อน ประมาณ 5–10% ของมะเร็ง เกิดจากการติดเชื้อทางพันธุกรรม ที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรง หรืออาจประกอบกับความบกพร่อง ทางพันธุกรรมที่มีอยู่เดิม ในเซลล์ ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้. มะเร็งราว 5–10% สามารถติดตาม ไปยังความบกพร่อง ทางพันธุกรรมแต่กำเนิดโดยตรง
 
     มะเร็ง สามารถตรวจพบได้หลายวิธี รวมทั้งการมีอาการ และอาการแสดงบางอย่าง การตรวจคัดกรองโรค จากนั้น จะต้องทำการสร้างภาพทางการแพทย์ เมื่อตรวจพบว่า มีโอกาสเป็นมะเร็งแล้ว จะมีการวินิจฉัย เพื่อยืนยันโดยการตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้อ
 
     มะเร็งหลายประเภท สามารถป้องกันได้โดยการไม่สูบบุหรี่, รักษาน้ำหนักตัว เพื่อสุขภาพที่ดี, ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากเกินไป, กินอาหารประเภทผักผลไม้ และธัญพืชมาก ๆ, ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อบางอย่าง, ไม่กินเนื้อแดง มากเกินไป, และหลีกเลี่ยงการสัมผัส กับแสงแดดมากเกินไป. การตรวจพบแต่เนิ่น ๆ ผ่านการตรวจคัดกรอง จะเป็นประโยชน์สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่] ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง สำหรับมะเร็งเต้านม ยังมีความขัดแย้ง] โรคมะเร็ง มักจะได้รับการรักษา ผสมกันของการรักษาด้วยรังสีบางอย่าง, การผ่าตัด, การรักษาด้วยเคมีบำบัด, และการรักษา ด้วยการกำหนดเป้??าหมาย[] การจัดการ กับการปวดและอาการอื่น เป็นส่วนสำคัญของการดูแล การดูแลแบบประคับประคอง เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยที่โรคมีการพัฒนาไปมาก. โอกาสของการอยู่รอด ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง และระยะของโรค ในช่วงเริ่มต้นของการรักษา.] ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ที่วินิจฉัย อัตราการรอดตายในช่วงห้าปี ในโลกที่พัฒนาแล้ว โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 80%] สำหรับโรคมะเร็ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการรอดตายห้าปีเฉลี่ยอยู่ที่ 66%
 
     ในปี 2012 มีมะเร็งรายใหม่ เกิดขึ้นทั่วโลกประมาณ 14,100,000 ราย (ไม่รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังอื่นที่ไม่ใช่เนื้องอก)] มันจะทำให้เกิดการเสียชีวิต 8,200,000 รายหรือ 14.6% ของการเสียชีวิต ของมนุษย์ทั้งหมด. ชนิดที่พบบ่อยที่สุด ของโรคมะเร็ง ในเพศชายเป็นมะเร็งปอด, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งลำไส้ใหญ่, และมะเร็งกระเพาะอาหาร ในเพศหญิง ชนิดที่พบมากที่สุด คือมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งปอด, และมะเร็งปากมดลูก. หากมะเร็งผิวหนังอื่น ที่ไม่ใช่เนื้องอกถูกรวมอยู่ ในมะเร็งใหม่ทั้งหมด ในแต่ละปี มะเร็งดังกล่าวจะคิดเป็นประมาณ 40% ของผู้ป่วยในเด็ก. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบ lymphoblastic เฉียบพลัน และเนื้องอกในสมอง เป็นโรคส่วนใหญ่ร่วมกัน ยกเว้นในทวีปแอฟริกา ที่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็วเกิดขึ้นบ่อย.
 
     ในปี 2012 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 165,000 คนได้รับการวินิจฉัยว่า เ??ป็นมะเร็ง ความเสี่ยง ของการเป็นโรคมะเร็ง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามอาย. ุและมะเร็งหลายชนิด เกิดขึ้นได้ทั่วไป ในประเทศที่พัฒนาแล้ว. อัตราเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น เมื่อประชาชนมีชีวิตมากขึน และวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ในประเทศกำลังพัฒนา. ต้นทุนทางการเงิน ของโรคมะเร็งอยู่ที่ประมาณ US$ 1.16 ล้านล้านต่อปีในปี 2010.
 
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซด์วิกิพีเดีย
 
เริ่มป้องกัน? + รักษามะเร็งต้องเลิกกินอาหารพวกนี้ ด่วนที่สุด!!
 
 
จัดอันดับ 3 ผลไม้? รักษามะเร็งดีที่สุด!? (2019) ผลไม้ไทยชนะขาด!!
 
 
จัดอันดับ 3 ถั่วนัท ต้านเซลล์มะเร็งดีที่สุด! 2019 จากงานวิจัย (ถั่วลิสงติดอันดับด้วยนะ)
 
 
18 อาหารแสลงกินแล้วเป็นมะเร็ง (2019) งานวิจัยคอนเฟริม!!
 
 
ดื่มนมวัวทุกวัน แล้วเป็นมะเร็ง? 2019 ทั้งญ.และช.ต้องดู!!
 
 
กินไข่ +2.5 ฟองต่ออาทิตย์เสี่ยงมะเร็ง ต่อมลูกหมาก 81%!! งานวิจัยฮาร์วาร์ด
 
 
 

 
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th