หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
โรคอ้วน

     โรคอ้วน เป็นสภาวะทางการแพทย์ ที่มีการสะสมไขมันในร่างกาย มากถึงขนาดที่ อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง และมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง. การพิจารณาว่า บุคคลใดอ้วนนั้น พิจารณาจากดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นการวัด มีค่าเท่ากับน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง บุคคลที่มีดัชนีมวลกายเกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าเป็นโรคอ้วน โดยในช่วง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นิยามเป็นน้ำหนักเกิน

 
     โรคอ้วน เพิ่มโอกาสการป่วยเป็นโรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ชนิดอุดกั้น มะเร็งบางชนิด และโรคข้อเสื่อม.
 
     โรคอ้วน มีสาเหตุมาจาก การรับพลังงานจากอาหารมากเกิน การขาดการออกกำลังกาย และความเสี่ยง ทางพันธุกรรมร่วมกันมากที่สุด แม้ว่าผู้ป่วยน้อยราย จะเกิดจากยีนหรือพันธุกรรม ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ยาหรือการป่วยจิตเวชเป็นหลัก สำหรับมุมมองที่ว่า คนอ้วนบางรายกินน้อยแต่น้ำหนักเพิ่ม เพราะเมแทบอลิซึมช้านั้น มีหลักฐานสนับสนุนจำกัด. โดยเฉลี่ยแล้ว คนอ้วนมีการเสียพลังงาน มากกว่าคนผอม เนื่องจากต้องใช้พลังงานมากกว่า ในการรักษามวลร่างกาย ที่เพิ่มขึ้น. คนอ้วนจึงเหนื่อยเร็วกว่าคนผอม.
 
     การจำกัดอาหาร และการออกกำลังกาย เป็นหลักของการรักษาโรคอ้วน สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารได้ โดยการลดการบริโภคอาหาร พลังงานสูง เช่น อาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลสูง และโดยการเพิ่มการรับใยอาหาร อาจบริโภคยาลดวามอ้วน เพื่อลดความอยากอาหาร หรือลดการดูดซึมไขมัน เมื่อใช้ร่วมกันกับอาหารที่เหมาะสม. หากการลดอาหาร การออกกำลังกาย และยาไม่ได้ผล การทำบอลลูนกระเพาะอาหาร (gastric ballon) อาจช่วยให้น้ำหนักลดได้ หรืออาจมีการผ่าตัด เพื่อลดปริมาตรกระเพาะอาหาร และความยาวลำไส้ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น และลดความสามารถ ในการดูดซึมสารอาหาร.
 
     โรคอ้วน เป็นสาเหตุการตาย อันดับต้น ๆ ทั่วโลกที่สามารถป้องกันได้ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้น ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ทางการมองว่า โรคอ้วนเป็นหนึ่ง ในปัญหาสาธารณสุข ที่ร้ายแรงที่สุด.ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โรคอ้วนถูกระบุว่า เป็นปัญหาในโลกสมัยใหม่ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกตะวันตก. ทว่าในอดีต ความอ้วน ถูกมองอย่างกว้างขวางว่า เป็นสัญลักษณ์ แห่งความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ และกระทั่งปัจจุบัน ก็ยังมีความเชื่อดังกล่าว ในบางบริเวณของโลก. ใน ค.ศ. 2013 สมาคมแพทย์อเมริกา ได้จัดความอ้วนให้เป็นโรคชนิดหนึ่ง.
 
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซด์วิกิพีเดีย
 
ลดความอ้วน ลดน้ำหนัก ลดพุง ด้วย10 อาหารที่ต้องทาน!!! ถ้าอยากผอม
 
 
สาเหตุ? โรคเบาหวาน ?และความอ้วนที่แท้จริง! ไขมันทรานส์ ทำให้เป็น?เบาหวานได้ยังไง คนไทยต้องรู้!
 
 
 
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th