หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ประวัิติพระสุปฏิปันโน
หลวงพ่อคล้าย จันทสุวัณโณ
วัดสวนขัน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ชาติภูมิ

     พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เดิมชื่อ คล้าย สีนิล เกิดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๑๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด จ.ศ.๑๒๓๘ ร.ศ.๙๕ ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. เป็นบุตรของนายอินทร์ นางเหนี่ยว สีนิล มีพี่สาว ๑ คน ชื่อนางเพ็ง.

อุปนิสัย

     เป็นคนมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในโอวาทคำสั่งสอน ของบิดามารดาและครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด สุภาพ เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย นิสัยอ่อนโยนละมุนละไม จึงเป็นที่รักของบิดามารดา ครูอาจารย์และญาติมิตรเป็นอันมาก. เมื่ออายุ ๑๕ ปี ประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกปลายเท้า สามนิ้วแตกละเอียด รักษาไม่หาย. ด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว พ่อท่านคล้ายได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง และใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติ. ขาของพ่อท่านคล้ายนั้นเสียข้างหนึ่ง คือ ขาด้านซ้ายขาดตั้งแต่ตาตุ่มลงไป (เสียตั้งแต่สมัยเด็กๆ โดนต้นไม้ทับ ที่บ้านญาติของท่านที่ จ.กระบี่ ขาเป็นหนองเลยต้องตัดทิ้ง โดยท่านใช้มีดปาดตาลตัดเอง). ท่านเลยต้องใส่กระบอกไม้ไผ่แทน. พ่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๘ (อายุ ๑๙ ปี) บรรพชาที่วัดจันดี ต.หลักช้าง บรรพชาโดยอาจารย์ พระอธิการจัน เจ้าอาวาสวัดจันดี (ทุ่งปอน). และพ่อท่านสามารถท่องพระปาฏิโมกข์จนได้แม่นยำ. เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ อุทกุกเขปสีมา หรือศาลาน้ำ ได้รับฉายาว่า "จนฺทสุวณฺโณ" โดยมีพระครูกราย คงฺคสุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดหาดสูง เป็นพระอุปัชฌาย์. แล้วได้ไปจำพรรษา อยู่ที่วัดทุ่งปอน หรือวัดจันดี.

การศึกษา

     การศึกษาเบื้องต้น พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เริ่มศึกษาเบื้องต้นที่บ้าน โดยบิดาเป็นผู้สอน เรียนวิชาคำนวณ และวิชาอักษรโบราณ จนสามารถอ่านออกเขียนชำนาญ ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม. ต่อมาศึกษาต่อในสำนักนายขำ ที่วัดทุ่งปอน บ้านโคกทือ จนจบหลักสูตร. ต่อมาได้ไปฝึกหัดเล่นหนังตะลุง กับนายทองสาก ประกอบกับพ่อท่านคล้ายมีหน้าตาดี น้ำเสียงไพเราะ จึงมีคนติดใจการเล่นหนังตะลุงของท่านมาก. การศึกษาสมัยอุปสมบท เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาภาษาบาลี (มูลกัจจายนะ) ณ สำนักวัดหน้าพระบรมธาตุฯ โดยมีพระครูกาแก้ว (ศรี) เป็นอาจารย์. ต่อมาได้ศึกษาทางวิปัสสนากัมมัฎฐาน ที่สำนักวัดสามพัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์หนู เจ้าอาวาสเป็นผู้สอน.

สมณศักดิ์

     ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ในปี พ.ศ.๒๔๙๘. ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษในนามสมณศักดิ์เดิม. แต่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านตามชื่อเดิมว่า "พ่อท่านคล้าย".

ผลงานที่สำคัญ

๓.๑. งานด้านศาสนา
     พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เป็นผู้นำในการสร้างวัด พระเจดีย์ พระพุทธรูป และร่วมกันในการปฏิสังขรณ์บูรณะศาสนสถานเป็นจำนวนมาก ผลงานสำคัญ ดังเช่น สร้างวัด. พ่อท่านคล้าย เห็นความสำคัญของปูชนียสถาน จึงได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ วัดมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ใน พ.ศ. ๒๔๙๐. ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ทายาทอึ่งค่ายท่าย ถวายที่ดินใกล้ตลาดนาบอน จึงสร้างวัดขึ้นเรียกชื่อตามสมณศักดิ์ว่า วัดพิศิษฐ์อรรถการาม. และวัดที่สำคัญที่สุดคือ วัดพระธาตุน้อย หรือคนทั่วไปเรียกว่า วัดพ่อท่านคล้าย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ได้สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยยึดรูปแบบมาจากวัดพระมหาธาตุทั้งหมด การก่อสร้างสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๓. สร้างพระเจดีย์ พ่อท่านคล้ายได้สร้างพระเจดีย์ไว้หลายองค์ ได้แก่ เจดีย์วัดสวนขัน, เจดีย์บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง, เจดีย์วัดยางค้อม อำเภอพิปูน, และที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ เจดีย์วัดสวนขัน อำเภอพระแสง, และเจดีย์หน้าถ้ำขมิ้น บนภูเขา อำเภอนาสาร.
๓.๒ งานด้านพัฒนาท้องถิ่น
     พ่อท่านคล้าย จัดได้ว่าเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ตลอดชีวิต ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม. ท่านได้เดินทางไปพัฒนาในที่ต่าง ๆ มากมาย สร้างถนน สะพานมากมาย ด้วยเมตตาบารมีและความเคารพศรัทธา ของศิษย์และประชาชน ดังเช่น สร้างถนนเข้าวัดจันดี, ถนนจากตำบลละอายไปพิปูน, ถนนจากวัดสวนขันไปยังสถานีรถไฟคลองจันดี, ถนนจากตำบลละอายไปนาแว, ถนนระหว่างหมู่บ้านในตำบลละอาย, สะพานข้ามคลองคุดด้วนเข้าวัดสวนขัน, สะพานข้ามแม่น้ำตาปีจากตลาดทานพอไปนาแว, สะพานข้ามคลองเสหลา หน้าวัดมะปรางงาม, สะพานข้ามคลองจันดี เป็นต้น.
๓.๓ ด้านความมีเมตตาและวาจาสิทธิ์
     ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้าย ได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น. พ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใส อารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา ท่านมักจะให้พรกับทุกคน "ขอให้เป็นสุข เป็นสุข". ผู้ที่เคารพนับถือท่านต่างพากันกลัวคำตำหนิ เพราะผู้ที่ถูกตำหนิทุกราย ล้วนแต่พบความวิบัติ คนส่วนมากจึงหวังที่จะได้รับคำอวยพร เพราะคำเหล่านั้น เป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำ ทั้งในทางดีและทางเสื่อมเสีย. คนที่ไปนมัสการ หวังที่จะได้วัตถุมงคลบ้าง ขอน้ำมนต์ ชานหมาก แหวน ผ้ายันต์ เหรียญ รูปหล่อ รูปพิมพ์ ซึ่งพ่อท่านคล้าย ก็ได้มีเมตตาให้กับทุกคน ยิ่งชานหมากของท่าน หากใครได้รับจากมือท่าน เป็นต้องหวงแหนอย่างที่สุด.

มรณภาพ

     พ่อท่านคล้ายมรณภาพด้วยโรคหืด เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ..ศ. ๒๕๑๓ รวมอายุได้ ๙๖ ปี. เมื่อบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน จึงได้บรรจุสรีระของท่าน ไว้ในโลงแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในวัดพระธาตุน้อย จนถึงปัจจุบัน. ตามประวัติ พ่อท่านคล้าย ท่านมีความเคารพนับถือ พระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งแม้จะไม่เคย พบเห็นหน้าตากันมาก่อนเลยก็ตาม พระเกจิอาจารย์ท่านนั้นคือ หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. ตอนที่ หลวงพ่อเฟื่อง มรณภาพ ก็ได้ พ่อท่านคล้ายนี้แหละ เป็นผู้นำอัฐิของ หลวงพ่อเฟื่อง ขึ้นไปบรรจุไว้บนเจดีย์วัดคงคาเลียบ ที่ตั้งตระหง่าน สูงเด่นอย่างสวยงาม อยู่ริมถนนสายเอเซีย หาดใหญ่-พัทลุง ตราบเท่าทุกวันนี้.

 
กลับด้านบน 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th